top of page

החלפת רצועת תזמון (טיימינג) 

Timing Belt.jpg

תזמון זה כל הקטע

במוסך קרול מחליפים מערכת תזמון.

על פי הנחיות יצרן הרכב,

בדרך כלל כל 100,000 ק"מ, 90,000 ק"מ או ארבע שנים.

"שמעתי את השם הזה כל כך הרבה פעמים"

רצועת טיימינג היא חגורת גומי בדרך כלל או חגורת מתכת עם "שיניים" אשר מתאמת ושולטת בתזמון של שסתומי הפליטה והיניקה בראש המנוע, לבין הבוכנות הנמצאות בבלוק המנוע.

תפקידה לקשר ולשלוט בזמן הפתיחה והסגירה של הבוכנות והשסתומים במערכת ההצתה ובמע' ההזרקה ביחס לגל הארכובה בתחתית המנוע.


במנועים מסוימים רצועת הטיימינג יכולה לשלוט גם על משאבת המים, משאבת השמן ועוד.

בשביל שרצועת הטיימינג תעבוד כמו שצריך היא צריכה להיות תחת לחץ מסוים אשר נשלט על ידי גלגלת מד לחץ.

ברכבים ישנים יש מד לחץ שצריך לכוון ולאפס כשרצועת הטיימינג משתחררת ונהיית רופפת.

ברכבים חדשים מד הלחץ אוטומטי ולא צריך לכוון אותו.

אם רצועת הטיימינג משתחררת והלחץ לא תואם ונכון היא יכולה לדלג על שן וכתוצאה מכך התזמון יפגע.

 

מה קורה אם רצועת הטיימינג נקרעת?

ללא רצועת טיימינג אין תזמון בין פעולות המנוע והמנוע יכול להנזק בצורה החמורה ביותר.

כשהרצועה נקרעת עלול להגרם נזק בלתי הפיך למנוע, ועלויות כבדות בתיקון התקלה.

על בעל הרכב לפעול לפי הוראות יצרן, ולבצע החלפת מע' התזמון בזמן כדי להמנע מנזקים עתידיים.

 

החלפת רצועת טיימינג במוסך

נוהגים להחליף את רצועת הטיימינג לאחר פרק זמן של 3-4 שנים או כל 60,000 ק"מ ל- 120,000 ק"מ, תלוי בסוג הרכב. 

לא ניתן לבדוק את טיבה של רצועת הטיימינג רק על פי מראה עיניים אלה יש גם להסתמך על הוראות יצרן.

מחירי מבצע בלעדיים רק ללקוחות הפונים אלינו מהאתר.

bottom of page